"stedenbouw, combineren van bebouwing en open ruimten tot een inspirerende compositie, met uitstraling voorbij de plangrenzen "